Ochtenddienst. Voorganger: Ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie ochtenddienst:

Schriftlezing:
Exodus 15 : 22 – 27

Tekst:
Exodus 15 : 22 – 26

Thema:
Mozes en het volk beproefd bij Mara
1. De aard van deze beproeving
2. De uitkomst van deze beproeving
3. De les uit deze beproeving

Zingen:
Psalm 62 : 1 & 5
Psalm 41 : 2
Psalm 95 : 4 & 5
Psalm 119 : 34
Psalm 30 : 2
Psalm 147 : 2

Collecte:
1: Kerk
2: Diaconie
Collectebussen bij de uitgang zijn voor Helpende Handen.