Bijbellezing

Vanaf september tot en met april is er regelmatig een Bijbellezing.

Deze wordt gehouden door ds. K. Visser.

De komende periode gaat het over de profeet Maleachi.
in de Redelijke Godsdienst. Voor data: zie agenda.