Bijbellezing

Vanaf september tot en met april is er regelmatig een Bijbellezing.

Deze wordt gehouden door ds. K. Visser.

De komende periode gaat het over De heilsorde bij Wilhelmus a Brakel
in de Redelijke Godsdienst. Voor data: zie agenda.