Bijbellezing

Vanaf september tot en met april is er regelmatig een Bijbellezing.

Deze wordt gehouden door ds. K. Visser.

De komende periode gaat het over het nieuwe testament, de brief
van Paulus aan Titus. Voor data: zie agenda.