De gemeente

Wij vormen de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen..
Op deze website willen wij ons aan u voorstellen en u informatie geven.

Wij vormen een gemeente van gewone mensen, maar wel met een bijzondere schat. Die schat hebben wij ontvangen in de Bijbel het woord van God. De boodschap van de Bijbel staat centraal in ons gemeenteleven. Dat gemeenteleven concentreert zich op de kerkdiensten (erediensten) op de zondagen, maar daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten (activiteiten) waarin wij op andere dagen samenkomen.

De Bijbel wijst ons de weg naar allerlei schatten: vrede in ons hart door de vergeving van de zonden, liefde die van God ontvangen wordt en zo ook tot uitdrukking kan komen in het dienen van God en onze naaste, hoop voor de toekomst die wacht voor al Gods kinderen en geloof in de Redder van zondaren, Jezus Christus.

De Bijbel als ‘Het beste Boek van de weg ‘ plaatst waarschuwingsborden op de weg die wij vanuit onszelf gaan: een weg die bij God vandaan loopt en uitloopt op de dood. Zonder bekering – innerlijke omkeer – leven we op een doodlopende weg, zonder dat we het in de gaten hebben. Een weg die uitloopt op de eeuwigdurende verlorenheid.

Daarom zijn er in de Bijbel ook richtingwijzers geplaatst richting God, onze Schepper en richting de Heere Jezus, Die de weg tot God is. Het wonder is dat de God Die wij beledigen, door Hem te negeren, er Zelf voor zorgt dat we tot Hem komen. Daar voor gebruikt Hij de trekkracht van Zijn liefde. En in dat wonder kunt ook u en jij door genade delen.

Onze gemeente bestaat sinds 1921. Op 13 mei 1921 werd in een vergadering, die onder leiding stond van Ds. J. Tolsma uit Zeist de eerste kerkenraad gevormd.

Op zondag 12 juni 1921 werd de gemeente officieel geïnstitueerd. De voorganger in deze dienst was Ds. G. Wisse.

De eerste predikant was Ds. D. J. van Brummen, die zijn intrede deed op zondag 13 januari 1924. In 1964 werd het Vorige kerkgebouw gebouwd,
de eerste steenlegging werd gedaan door Ds. F. Bakker op 14 maart 1964.

De huidige predikant, Ds. K. Visser, is de 12e predikant, die de gemeente vanaf 2019 mag dienen.