Collectebonnen

Info collecten en collectebonnen

Elke zondag worden er collecten gehouden en ook op diverse bijeenkomsten door de week worden collectegiften gegeven. Dit kan door middel van collectebonnen en contant geld. Ten behoeve van het voldoen van de collectegiften kunt u ook gebruik maken van collectebonnen. Ze kunnen gebruikt worden in de volgende gevallen:

  • Collecten tijdens erediensten (zon- en feestdagen, bid- en dankdagen en huwelijksbevestigingen)
  • Collectebus bij de uitgang van de kerk, de bussen voor de catechisatie en zondagsschool
  • Collecten tijdens bijeenkomsten uitgaande van onze kerk en verenigingen

De bonnen hebben een waarde van €0,50/€ 1,00/€ 2,00/€ 5,00
De bonnen worden geleverd per blad/set van 50 stuks.
De waarde van de sets bedraagt dus:
€   25,00 (50 bonnen a € 0,50) (omschrijving bank 1 x 0,50)
€   50,00 (50 bonnen a € 1,00)
€ 100,00 (50 bonnen a € 2,00)
€ 250,00 (50 bonnen a € 5,00)

De uitgifte van collectebonnen vindt plaats op elke zondagmorgen vóór de kerkdienst op de balie van de keuken in de hal van onze kerk in een dichte witte enveloppe o.v.v. de naam van de gever.

Betaling per IBAN:
Bij betaling per bank dient het geld de zaterdag vóór de zondag door de penningmeester ontvangen te zijn op het rekeningnummer bij de RABO NL06RABO0372418449 t.n.v. CGK Driebergen.