Commissies

Commissie van beheer

Deze commissie is belast met het beheer van de roerende- en onroerende goederen (huizen – kerkgebouw) en adviseert de kerkenraad hierover.
Contactpersoon
G.J (Gert-Jan) Dunsbergen, Zeisterweg 57A, 391 ME Woudenberg
Tel: 033 – 286 1769 / 06 54 363059

Oud papier

Het oud papier wordt iedere 3e zaterdag van de maand in Driebergen (Noord) opgehaald.
Contactpersoon
Erik van Oostenbrugge
E-mail: inzamelingpapier@gmail.com
Daarnaast staat er iedere 3e zaterdag (vrijdags vanaf 15.00 uur) een papiercontainer bij:
Familie G. de With, Gooyer Wetering 15. Tel: 0343 – 51 28 31

Evangelisatie-Zendings-Commissie (EZC)

Onze gemeente heeft een  Evangelisatie-Zendings-Commissie (EZC).
Vanuit deze commissie worden de activiteiten georganiseerd m.b.t. evangelisatie en zending.
Wij ondersteunen het werk van de “Stichting ter bevordering van het Evangelisatie werk in Oost Vlaanderen” (België).

Evangelisch Centrum Rehoboth

Bij Sint-Jozef 5 – 9000 Gent
Tel. (0032) 09 – 22 30 560
website: www.evangelischcentrum.be

Daarnaast worden projecten gesteund van diverse zendingsorganisaties. Deze activiteiten meldt de commissie in ‘Ons Gemeenteblad’ en op deze website.

Periodiek (feestdagen – vakantie) worden in Driebergen
activiteiten gehouden.
Contactpersoon:
G. (Goudje) Spies. Tel.: 06 – 22 – 27 03 84
Email: goudjespies@solcon.nl