Kerkelijke Kassen en collecterooster

Kerkelijke Kassen
Vanaf 2023 wordt de bijdrage van Kerkelijke Kassen niet meer gecollecteerd maar wordt u verzocht uw bijdrage te voldoen op rekeningnummer NL06RABO0372418449 ten name van de Christelijke Gereformeerde Kerk Driebergen onder vermelding van Kerkelijke Kassen. Alleen tijdens Pasen, Pinksteren en de Israël zondag zal er gecollecteerd worden voor respectievelijk Evangelisatie, Zending en Israël. Bovendien zal een deel van de opbrengst van de verkoopdag bestemd zijn voor de zending. De afdrachten voor deze kerkelijke kassen is op het totaal af te dragen bedrag (welk in Ons Gemeenteblad is vermeld) per lid in mindering gebracht.

De Generale Synode van onze kerken heeft de minimum bijdrage voor de kerkelijke kassen voor 2023 vastgesteld
op € 72,48 per lid/dooplid.

Deze bijdrage is als volgt opgebouwd:
Theologische Universiteit: € 9,48
Emeritikas: € 31,05
Kerkjeugd en onderwijs: € 4,08
Pastoraat in de gezondheidszorg: € 1,51
Onderlinge bijstand en advies: € 1,78
Evangelisatie: € 4,08
Kerk en Israël: € 1,68
Buitenlandse zending: € 14,43
Diaconaat: € 4,39
Totaal: € 72,48

Klik hier voor her collecterooster 2e halfjaar 2023.