Links

De Bijbel in de Statenvertaling
www.statenvertaling.net

Stichting Kimon
is een christelijke, interkerkelijke organisatie met haar wortels in de reformatorische kerken, die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd.
Via zending en hulpverlening willen we een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
www.kimon.nl