Periodieke gift, legaten en erfstellingen

Periodieke gift:
Hierbij informeren wij u dat het mogelijk is om de periodieke giften aan
de kerk te geven. Deze zijn af te trekken van uw belastbaar inkomen, dat scheelt dus in de te betalen belasting. Door uw periodieke giften vast te leggen door middel van een formulier, zijn uw giften in dat geval volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen voor de Belastingdienst. Dit geldt óók voor de periodieke giften die lager zijn dan de bekende aftrekdrempel voor ‘gewone’ giften.
Maakt u bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks een vast bedrag over?
Ongeacht de hoogte van het bedrag zal het totaalbedrag aftrekbaar zijn bij uw jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting.
Overweegt u een periodieke gift?
Vul dan het formulier in die u hierbij kunt downloaden https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst
_period_gift_in_geld_ib0802z5fol.pdf in en stuur deze naar penningmeester@cgk-driebergen.nl.

Legaten en erfstellingen:
De kerk mee laten delen in uw erfenis is een goede keuze om geld of vastgoed na te laten via een legaat of erfstelling op te nemen in uw testament, immers het werk van God moet doorgang vinden.
Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden steunt u financieel daarmee onze gemeente. Daarvoor is altijd een testament nodig dat door een notaris wordt opgemaakt.

Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een legaat of een erfstelling.

 1. Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak – bijvoorbeeld een huis – aan de kerk wordt gelegateerd.
 2. Bij erfstelling benoemt u de kerk geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.
  Bij legaten en erfstellingen aan de kerk is er een vrijstelling van erfbelasting.
  Het is belangrijk om een schenking in de vorm van een legaat of erfstelling op tijd via een notaris in uw testament vast te leggen.
  U kunt uw geld of bezittingen nalaten aan de:
  Christelijke Gereformeerde Kerk Driebergen, Engweg 30,
  3972 JH Driebergen.