De Bijbel

De bijbel

De Bijbel, het boek met meer dan 1.000 bladzijden, vertaald in meer dan 2.500 talen. De Bijbel is een ‘bibliotheek’ van 66 boeken en brieven, reisbeschrijvingen, poëzie, geschiedenis, profetie, leerstellingen en vooral goed nieuws voor mensen van alle tijden en culturen.

Het goede nieuws is dat de Schepper van hemel en aarde Zijn Zoon heeft gegeven om verzoening tot God en mensen tot stand te brengen. De Bijbelse boodschap biedt perspectief op een geweldige toekomst voor wie geloofd in God en Jezus Christus.

Daarom is de Bijbel het boek dat mensenlevens vernieuwd en veranderd, waar ouderen en jongeren geestelijke energie uit hebben geput in crisismomenten van hun leven.

Een brede waaier van heel verschillende personen schreven een deel van de Bijbel, volksleiders en schaapherders, priesters en vissers, hovelingen, dichters, denkers maar ook “de gewone” man.

Meer dan 30 schrijvers werkten in een tijdsbestek van zo’n 1500 jaar aan het meest unieke boek en werden door de Heilige Geest gebruikt om Gods openbaring op schrift te stellen.

De Bijbel in de Statenvertaling.