Bijbellezing

Datum:


Rubriek:


Schriflezing: Titus 3

Thema:
Titus’ opdracht om de Christelijke adeldom te wijzen op haar plicht.