Trouwdienst van Maarten Neeleman & Gerlinda Floor in de Hervormde Gemeente Tull en ’t Waal. Klik voor de link om mee te luisteren.

Datum:


Rubriek:


http://www.kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl/

Liturgie:
Psalm 84:1

Schriftlezing:
Jozua 24:13-25
Tekst: vers 15b
Geloofsbelijdenis

Psalm 25:3
Psalm 119:5 en 15
Psalm 100:1 en 4
Huwelijksformulier
Psalm 134:2
Gebed met het bruidspaar
Psalm 134:3
Psalm 124:4