Ochtenddienst. Voorganger: Ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie ochtenddienst:

Schriftlezing:
Handelingen 4:32-37
Handelingen 5:1-11

Tekst:
Handelingen 4:32-37|
Zondag 21, vraag en antwoord 55

De catechismuspreek is ’s ochtends i.v.m. de preekbespreking ’s avonds.

Thema:
Gemeenschap der heiligen
1. Wortel
2. Vrucht

Zingen:
Psalm 133 : 1 & 4
Psalm 108 : 1
Psalm 119 : 18, 32 & 49
Psalm 147 : 7
Psalm 68 : 13

Collecte:
1: Kerk
2: Diaconie
Collectebussen bij de uitgang zijn voor evangelisatie in Gent.