Tweede Pinksterdag: Ochtenddienst. Voorganger: Ds. C.P. de Boer. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie ochtenddienst:

Schriftlezing:
Johannes 15 : 18 – Johannes 16 : 15

Tekst:
Johannes 16 : 7 & 8

Zingen:
Psalm 35 : 1 & 2
Psalm 119 : 77
Psalm 35 : 10 & 11
Psalm 35 : 5 & 13
Psalm 56 : 2 & 5

Collecte:
1: Kerk
2: Zending
Collectebussen bij de uitgang zijn voor Zending Europa.