Eerste Pinksterdag: Ochtenddienst. Voorganger: Ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie ochtenddienst:

Schriftlezing:
Handelingen 2 : 1 – 21

Tekst:
Handelingen 2 : 1 – 4

Thema:
Pinksteren, het feest van de vervulling:
1. De tijd vervuld
2. Het huis vervuld
3. Het hart vervuld

Zingen:
Psalm 118 : 12
Psalm 51 : 6
Psalm 119 : 3, 9 & 83
Psalm 119 : 86
Psalm 145 : 3

Collecte:
1: Kerk
2: Zending
Collectebussen bij de uitgang zijn voor Zending Europa.