Kerkdienst ’s morgens: voorgangers ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Diaconie

Zingen:
Psalm 103:1
Psalm 19:4
Psalm 68:1 en 17
Psalm 17:7 en 8
Psalm 75:1

Schriftlezing:
Johannes 15:18-27
Johannes 16:29-33

Tekst:
Johannes 16:33b

Thema:
‘Jezus overwinning op de wereld’:
1. Zijn waarschuwing
2. Zijn bemoediging