Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Kerk – Israël

Collectebussen:
Gevangenenzorg

Liturgie:

Zingen:
Psalm 111:3
Psalm 6:1
Psalm 122:1, 2
Psalm 132:9
Psalm 130:4

Schriftlezing:
Romeinen 10:1-5
Romeinen 11:11-29

Tekst:
Romeinen 11:26a

Thema:
‘De toekomst van Israël’:
1. De verborgenheid ervan
2. De zaligheid ervan