Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie bediening H. Avondmaal:

Collecte:
Kerk – Huisvesting

Zingen:
Psalm 145:2
Tien geboden:9
Psalm 42:1, 3
Psalm 72:8
Psalm 84:2
Psalm 86:6
Psalm 72:10
Psalm 72:11

Schriftlezing:
Johannes 18:33-40 = ook tekst

T
hema:
‘Jezus in het rechthuis’:
1. Jezus en het koningschap
2. Jezus en de waarheid
3. Jezus of Barabbas