Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Kerk – Zending

Collectebussen:
Spaanse Evangelische Zending

Liturgie:

Zingen:
Psalm 27: 7
Psalm 38 : 22
Psalm 119 : 25, 38, 41
Psalm 145 : 6
Psalm 71 : 16

Schriftlezing:
Jesaja  51:1-16

Thema:
‘Gods troostrijk antwoord op de klacht van Zijn volk’:
1. Trooster
2. Getroosten
3. Troost