Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Diaconie – Huisvesting

Collectebussen:
Spaanse Evangelische Zending

Liturgie:

Zingen:
Psalm 99 : 2
Psalm 116 : 5
Psalm 118 : 2, 3, 4
Psalm 68 : 2
Psalm 68 : 11

Schriftlezing:
Exodus 4:18-31

Thema:
‘Mozes trekt als verlosser naar Egypte’:
1. Bemoedigd door het spreken Gods
2. Ontkomen aan de straf Gods
3. Vergezeld van de straf Gods