Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Diaconie – Emeritikas

Collectebussen:
Spaanse Evangelische Zending

Liturgie:

Zingen:
Psalm 99 : 7
Psalm 106 : 2
Psalm 105 : 5, 14, 15
Psalm 23 : 2
Psalm 111 : 5

Schriftlezing:
Exodus 3:1-14 en 4:1-17

Tekst:
Exodus 3:11 en Exodus 4:1, 10, 13

Thema:
‘Mozes’ geroepen als verlosser’:
1. Ik durf niet
2. Ik kan niet
3. Ik wil niet