Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Diaconie – Emeritikas

Collectebussen:
Spaanse Evangelische Zending

Liturgie:

Zingen:
Psalm 118 : 3
Psalm 27 : 5
Psalm 56 : 4, 5
Gebed des Heeren: 3
Psalm 134 : 3
Psalm 118 : 7

Schriftlezing:
Hebreeën 13 : 1 – 7

Tekst:
Hebreeën 13 : 5b en 6

Thema:
‘Gods nabijheid beloofd en geloofd’:
1. Door God beloofd
2. Door de pelgrim geloofd