Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Diaconie – Huisvesting

Collectebussen:
Open Doors

Liturgie:

Zingen:
Psalm 108 : 7
Psalm 106 : 4
Psalm 107 : 6, 7
Psalm 138 : 4
Psalm 45 : 7

Schriftlezing:
Mattheüs 25 : 1 – 13
Openbaring 3 : 1 – 7

Thema:
‘Christus boodschap voor de gemeente van Sardis’:
1. Adres
2. Rapportage
3. Vermaning
4. Bemoediging