Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Kerk – Zondagsschool

Collectebussen:
ELEOS

Liturgie:

Zingen:
Psalm 84 : 5
Psalm 119 : 88
Psalm 119 : 32
Psalm 138 : 4
Psalm 84 : 4

Schriftlezing:
Hebreeën 11 : 1 – 26

Tekst:
Hebreeën 11 : 23 – 26

Thema:
‘De keus van Mozes’:
1. Door God gewerkte keus.
2. Door God uitgewerkte keus.
3. Door God afgewerkte keus.