Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor liturgie.

Datum:


Rubriek:


Collecte:
Kerk – Diaconie – Kerkelijke Kassen

Collectebussen:
Stichting De Haven

Liturgie:

Zingen:
Psalm 103 : 7
Psalm 111 : 3 en 5
Psalm 105 : 5

Schriftlezing:
Genesis 27 : 1 – 40
Hebreeën 11 : 20

Thema:
‘Jacob door Izak gezegend’
1. Langs een kromme weg
2. Door een zuiver instrument
3. Met een God verheerlijkend doel