Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie H. Avondmaal:

Collecte:
Kerk – Diaconie

Zingen:
Psalm 36:3
Psalm 4:4
Lofzang van Zacharias: 4, 5
Psalm 94:9
Psalm 84:4
Psalm 84:5, 6
Psalm 56:6

Schriftlezing:
Psalm 84

Tekst:
Genesis 15:6
Psalm 84:10-13

Thema:
Onder drie aandachtspunten:
1. Hij is een Zon en Schil
2. Hij al genade en ere geven
3. Hij zal het goede niet onthouden