Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie 1e Adventszondag:

Collecte:
Kerk – Diaconie

Zingen:
Psalm 67:3
Psalm 32:4
Psalm 105:4, 5, 22
Psalm 72:9
Psalm 47:4

Schriftlezing:
Genesis 12:1-9
Hebreeën 11:8-16

Tekst:
Genesis 12:1-4a

Thema:
Adventsprediking in de roeping van Abram:
1. Adventsbevel
2. Adventszegen
3. Adventsbelofte
4. Adventsvrucht