Kerkdienst ’s morgens (Doopdienst): voorganger ds. K. Visser. Klik voor liturgie.

Datum:


Rubriek:


Collecte:
Kerk – Diaconie – Huisvesting

Collectebussen:
Bible League

Liturgie:
In plaats van gemeentezang,
zingen alleen de ds. en alle kinderen

Zingen:
Psalm 91 : 1
Tien Geboden des Heeren : 9
Psalm 105 : 5
Psalm 134 : 2
Psalm 107 : 21 en 22
Psalm 71 : 2
Psalm 37 : 6

Schriftlezing:
Hebreeën 11 : 1 – 7