Kerkdienst ’s avonds: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Diaconie

Zingen:
Psalm 85:2
Psalm 89:19
Psalm 84:3, 4, 6
Psalm 49:6
Psalm 73:12

Schriftlezing:
Johannes 19:28-42
Zondag 16

Thema:
De dood en de begrafenis van Christus:
1. Werkelijkheid van Zijn dood en begrafenis
2. Troost van Zijn dood en begrafenis