Kerkdienst ’s avonds: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie nabetrachting H. Avondmaal:

Collecte:
Kerk – Huisvesting

Zingen:
Psalm 118:1
Psalm 48:6
Psalm 149:1, 3, 5
Psalm 89:1
Psalm 79:7

Schriftlezing:
Openbaring 5

Tekst:
Openbaring 5: 9 en 10

T
hema:
‘Drievoudige aanbidding van het Lam van God’:
1. Op Zijn offer
2. Op Zijn loskoop
3. Op Zijn heerschappij