Kerkdienst ’s avonds: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Diaconie

Zingen:
Psalm 51:1
Psalm 38:6
Psalm 5:1, 4, 7
Psalm 147:2
Psalm 103:5

Schriftlezing:
Johannes 16:5-15
Romeinen 3:9-20

Tekst:
Romeinen 3:20
H.C. Zondag 2.

Thema:
‘Door de wet is de kennis der ellende’:
1. Gods wil
2. Gods werk
3. Gods doel