Kerkdienst ’s avonds: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Diaconie – Kerkelijke Kassen

Collectebussen:
Kom over en Help (KOEH)

Liturgie:

Zingen:
Psalm 143:5, 11
Psalm 66:5
Psalm 42:4, 5
Psalm 97:1
Psalm 124:1

Schriftlezing:
Jesaja 42 :18-43:7

Thema:
‘Gods belooft de verlossing van Zijn volk’:
1. Gods bemoediging
2. Gods bewaring
3. Gods verzekering