Kerkdienst ’s avonds: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Kerk – Evangelisatie

Collectebussen:
Kom over en Help (KOEH)

Liturgie:

Zingen:
Psalm 99:7
Psalm 141:2, 3
Psalm 101:1, 2, 3, 4, 5
Gebed des Heeren: 6
Psalm 32:1

Schriftlezing:
1 Johannes 3:1-16
Zondag 51

Thema:
‘bede: vergeef ons onze schulden,
gelijk wij vergeven onze schuldenaren’:
1. Belijdenis
2. Pleitgrond
3. Vrucht