Kerkdienst ’s avonds: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Diaconie – Huisvesting

Collectebussen:
Spaanse Evangelische Zending

Liturgie:

Zingen:
Psalm 111 : 2
Psalm 95 : 3
Psalm 65 : 6, 8, 9
Psalm 143 : 10
Psalm 62 : 7, 8

Schriftlezing:
Mattheus 25:14-30
H. Catechismus Zondag 42

Thema:
‘Gehoorzaamheid aan het achtste gebod’:
1. Bezitter
2. Dief
3. Rentmeester