Kerkdienst ’s middags: voorganger ds. K. Visser. Klik voor liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Kerk – Zondagsschool

Collectebussen:
ELEOS

Liturgie:

Zingen:
Psalm 118 : 7
Tien geboden des Heeren : 10
Psalm 84 : 6
Psalm 2 : 6
Psalm 22 : 14

Schriftlezing:
Romeinen 6
Zondag 32

Thema:
‘Al of niet dankbaar leven voor God’:
1. Een God verheerlijkend en dankbaar leven.
2. Een goddeloos en ondankbaar leven.