Kerkdienst ’s avonds: voorganger ds. K. Visser. Klik voor liturgie.

Datum:


Rubriek:


Collecte:
Kerk – Diaconie – Kerkelijke Kassen

Collectebussen:
Stichting De Haven

Liturgie:

Zingen:
Psalm 35 : 13
Psalm 45 : 7
Psalm 89 : 1

Schriftlezing:
Zacharia 3 : 1 – 5
Jesaja 61 : 1 – 10

H. Catechismus:
Zondag 21, vraag en antwoord 56

Thema:
‘Vergeving van zonden’
1. Bekleed met de gerechtigheid van Christus
2. Gevrijwaard tegen het gericht van God