Kerkdienst ’s avonds: voorganger ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Huisvesting

Zingen:
Psalm 35:1
Psalm 35:13
Psalm 31:13, 15, 17, 19
Psalm 119:83
Psalm 2:7

Schriftlezing:
Romeinen 6

Tekst:
Romeinen 6:6 en 11, 12
Zondag 16, vr. en antw. 43

Thema:
Met Christus gekruisigd:
1. Door Zijn kruisdood
2. Onder Zijn heerschappij
3. In Zijn dienst