Kerkdienst ’s avonds: voorganger ds. B.L.C. Aarnoudse. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Kerk – Kerkelijke Kassen

Collectebussen:
Spaanse Evangelische Zending

Liturgie:

Zingen:
Psalm 26 : 8
Psalm 106 : 3
Psalm 103 : 3, 11
Psalm 145 : 4
Psalm 68 : 2

Schriftlezing:
Jesaja 56:1-8
Handelingen 8:36-40

Tekst:
Handelingen 8:36-40

Thema:
‘De kamerling reist zijn weg met blijdschap’:
1. Hij heeft een Gids
2. Hij heeft een Voorbeeld
3. Hij heeft een toekomst