Hemelvaartsdag. Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie:

Collecte:
Kerk – Diaconie – Zending

Collectebussen:
Open Doors

Liturgie:

Zingen:
Psalm 47 : 3
Psalm 89 : 3
Psalm 110 : 1, 2, 3, 4
Psalm 72 : 6
Psalm 68 : 9

Schriftlezing:
Psalm 110
Lukas 24 : 50 – 53
Openbaring 12 : 7 – 12

Thema:
‘Jezus de ten hemelgevaren Priester-Koning’ (1):
1. Zijn positie
2. Zijn macht
3. Zijn onderdanen