Startdag / Gemeentedag; klik voor informatie.

Datum:


Rubriek:


Gemeentedag 3 september:
Omdat we twee jaar geen Gemeentedag konden houden,
hebben we er dit jaar extra veel zin in. We hopen jullie ook!
We hebben een mooi programma bedacht voor D.V.
zaterdagmiddag 3 september. Er is veel tijd voor ontmoeting,
maar zeker ook voor bezinning. We vonden het de afgelopen
jaren jammer dat veel mensen na het eten, voor de lezing,
naar huis gingen. Daarom hebben we dit jaar de lezing in de
middag gepland. Voor de kleine kinderen is er tijdens de lezing
crèche, voor wat oudere kinderen wordt er ook een activiteit
georganiseerd. De lezing zal gehouden worden door Rina Molenaar,
directeur van Woord en Daad. Zij doet dit samen met Missy Christie.
Zij is een paar weken in Nederland, en is directeur van een
partnerorganisatie in Colombia. De opbrengst van de verkoopdag
op 1 oktober zal deels voor Woord en Daad zijn.
U bent welkom vanaf 14.15.
Dan kunnen we elkaar spreken en wat drinken.
De lezing is van 15:30 tot 16:30. Daarna is er voldoende te eten
voor iedereen. Er is dus geen avondprogramma.
We zoeken nog een paar mensen die tijdens de lezing op de
kleine kinderen willen passen. Als je dat wilt doen hoor ik dat graag.

Groet Goudje,
namens de commissie die verder gevormd wordt door:
Rieneke Dunsbergen, Eric de Kruijf, Jan Marchal, Rianne Spanjer
en Govert de Wit