Avonddienst. Voorganger: Ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie avonddienst:

Schriftlezing:
Zacharia 12:1-13:1

Tekst:
Zacharia 12:1-13:1

Thema:
Israël, de aanstoot der volken:
1. Israël aangevallen ( 1-3)
2. Israël beschermd ( 4-9)
3. Israël gered (12:10-13:1)

Zingen:
Psalm 122 : 3
Psalm 105 : 5
Psalm 68 : 13 & 14
Psalm 130 : 4
Psalm 98 : 2

Collecte:
1: Kerk
2: Diaconie
Collectebussen bij de uitgang zijn voor evangelisatie in Gent.