Eerste Pinksterdag: Avonddienst. Voorganger: Ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie avonddienst:

Schriftlezing:
Hosea 13 : 12 – Hosea 14 : 10

Tekst:
Hosea 14 : 6

Thema:
De dauw van de Heilige Geest:
1. Neerdalen van die dauw
2. Bloeien door die dauw
3. Wortelen vanwege die dauw

Zingen:
Psalm 104 : 7
Psalm 133 : 2
Psalm 1 : 1, 2 & 3
Psalm 92 : 3 & 7
Psalm 72 : 9

Collecte:
1: Kerk
2: Zending
Collectebussen bij de uitgang zijn voor Zending Europa.