Avonddienst. Voorganger: Ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie avonddienst:

Schriftlezing:
Hebreeën 13 : 7 – 21
HC. Zondag 21, vraag en antwoord 54

Thema:
De opgestande Herder en Zijn kudde
1. Zijn Opdrachtgever
2. Zijn opdracht
3. Zijn eer

Zingen:
Psalm 48 : 4
Psalm 90 : 9
Psalm 87 : 1, 2, 3 & 4
Psalm 22 : 14, 16
Psalm 135 : 12

Collecte:
1: Kerk
2: Huisvesting
Collectebussen bij de uitgang zijn voor evangelisatie in Gent.