Avonddienst. Voorganger: Ds. K. Visser. Klik voor de liturgie.

Datum:


Rubriek:


Liturgie avonddienst:

Schriftlezing:
Handelingen 22 : 1 – 16
Ezechiël 36 : 25 – 27

Tekst:
Handelingen 22 : 16
HC Zondag 26/27, vraag & antwoord 72 & 73

Thema:
De betekenis van de Heilige Doop voor Paulus
1. Teken en zegel van de afwassing der zonden
2. Algehele toewijding aan de dienst des Heeren

Zingen:
Psalm 113 : 3
Psalm 132 : 8
Psalm 147 : 2 & 6
Psalm 11 : 5
Psalm 81 : 12
Psalm 25 : 5

Collecte:
1: Kerk
2: Diaconie
Collectebussen bij de uitgang zijn voor Helpende Handen.