2e Pinksterdag. Kerkdienst ’s morgens: voorganger ds. K. Visser. Belijdenisdienst. Klik voor liturgie.

Datum:


Rubriek:


Collecte:
Kerk – Kerk – Zending

Collectebussen:
Helpende Handen

Liturgie:
In plaats van gemeentezang,
zingen alleen de ds. en alle kinderen

Zingen:
Psalm 122 : 1
Psalm 143 : 10
Psalm 119 : 3
Psalm 25 : 2
Psalm 134 : 3
Psalm 121 : 4

Schriftlezing:
Kolossenzen 3 : 12 – 17
Efeze 5 : 14 – 21
Tekst:
Kolossenzen 3 : 15a
Efeze 5 : 18b

Thema: 
‘Een Goddelijke oproep’
1. Om vervuld te worden met Gods Woord (Kol. 3 : 15a)
2. Om vervuld te worden met Gods Geest (Efeze 5 : 18b)