kerkdienst ‘s morgens: voorganger ds. K. Visser. Klik voor liturgie.

  • 10:00 uur

Collecte:
Kerk – Diaconie – Huisvesting

Collectebussen:
Kom Over En Help (KOEH)

Liturgie:
In plaats van gemeentezang,
zingen alleen de ds. en alle kinderen

Zingen:
Psalm 98 : 2
Psalm 119 : 69
Psalm 70 : 3
Psalm 24 : 5
Lofzang van Maria : 1

Schriftlezing:
Lukas 1 : 5 – 25