Verenigingen

Zondagschool “De Zaaier”
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Wordt iedere zondag gehouden direct na de morgendienst.

Contactpersoon
J.M. (Mark) van Breugel, telefoon: 0343 – 412 102
Email: jmvanbreugel@solcon.nl


Jonge jeugdvereniging “Daniel”

Voor jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar.
Iedere 14 dagen is er een verenigingsavond.

Contactpersoon
Johan Rozendaal, telefoon: 06-43 77 21 00
Email: jmrozendaal@hotmail.com


Jeugdvereniging “Tolle Lege”

Voor jongeren van 16 jaar en ouder.
Iedere 14 dagen is er een verenigingsavond.

Contactpersoon
Aline Spies, telefoon: 06-24 83 88 92
Email: easpies@hotmail.com

Vrouwenvereniging Dorkas
Iedere 14 dagen is er een verenigingsavond

Contactpersoon
Y, (IJda) van Oostenbrugge
telefoon 033 – 463 55 99
Email: wijvanoostenbrugge@gmail.com


Kinderkoor “Opent uwe mond”

Voor jongeren van 6 tot 12 jaar.
Repeteert iedere donderdag van 18.45 – 19.30 uur.

Contactpersoon
J.H.  (Johan) van Hell, telefoon 0343 – 411 862
Email: korencgkdriebergen@outlook.com 


Jongerenkoor “Tehilla”

Voor jongeren van 12 jaar en ouder.
Repeteert iedere donderdag van 19.45 – 21.30 uur.

Contactpersoon
J.H. (Johan) van Hell, telefoon 0343 – 411 862
Email: korencgkdriebergen@outlook.com 

Ouderencontact
8 x per jaar worden er ouderenmiddagen gehouden en
1 x per jaar een ouderenreis.
De ouderenmiddag is op de laatste donderdag van de maand.

Contactpersonen:
Dieneke van Eckeveld-Sinke. Tel.: 033 – 286 2935
Anja Marchal-Lepoeter. Tel.: 0343 – 417 013