Commissie van beheer
Deze commissie is belast met het beheer van de roerende- en onroerende goederen
(huizen – kerkgebouw) en adviseert de kerkenraad hierover.

Contactpersoon
W. van Middelkoop, Frans van Dijklaan 25, 3941 KC Doorn
Tel: 0343 – 415 269

Oud papier
Het oud papier wordt iedere 3e zaterdag van de maand in Driebergen (Noord) opgehaald.

Contactpersoon
Erik van Oostenbrugge
E-mail: inzamelingpapier@gmail.com

Daarnaast staat er iedere 3e zaterdag (vrijdags vanaf 15.00 uur) een papiercontainer bij:
Familie G. de With, Gooyer Wetering 15. Tel: 0343 – 51 28 31

Evangelisatie-Zendings-Commissie (EZC)
Onze gemeente heeft een  Evangelisatie-Zendings-Commissie (EZC).
Vanuit deze commissie worden de activiteiten georganiseerd m.b.t. evangelisatie en zending.
Wij ondersteunen het werk van de “Stichting ter bevordering van het Evangelisatie werk in
Oost Vlaanderen” (België).

Hiervoor werkt in Gent de familie van Luttikhuizen / Evangelist D. van Luttikhuizen.

Evangelisch Centrum Rehoboth
Bij Sint-Jozef 5 – 9000 Gent
Tel. (0032) 09 – 22 30 560
website: www.evangelischcentrum.be

Daarnaast worden projecten gesteund van diverse zendingsorganisaties. Deze activiteiten meldt
de commissie in “Ons Gemeenteblad” en op deze website.

Periodiek (feestdagen – vakantie) worden in Driebergen evangelisatiefolderacties gehouden.

Contactpersoon:
G. (Gerard) van Eckeveld Tel.: 06 – 53 – 347 370
Email: g.vaneckeveld@kliksafe.nl